آزمون های پایه دوازدهم

آزمون دوازدهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
0
16,552,000 تومان

آزمون دوازدهم ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
0
16,552,000 تومان

آزمون دوازدهم تجربی

بدون امتیاز 0 رای
0
16,552,000 تومان

کلاس های پایه دوازدهم

0
3,000,000 تومان

کتاب های پایه دوازدهم

0
تماس بگیرید
0
تماس بگیرید
0
تماس بگیرید

مرکز مشاوره و برنامه ریزی

مشاوره دوازدهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
شاید برای شما هم پیش اومده باشه که برای یه امتحانی سخت درس خوندین اما اون نتیجه و نمره ای که دلتون میخواسته رو نگرفتین! مشاوره درسی میتونه کمکمون کنه که راه و چاه مطالعه کردن و یاد بگیریم.
0
تماس بگیرید

مشاوره دوازدهم ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
شاید برای شما هم پیش اومده باشه که برای یه امتحانی سخت درس خوندین اما اون نتیجه و نمره ای که دلتون میخواسته رو نگرفتین! مشاوره درسی میتونه کمکمون کنه که راه و چاه مطالعه کردن و یاد بگیریم.
0
تماس بگیرید

مشاوره دوازدهم تجربی

بدون امتیاز 0 رای
شاید برای شما هم پیش اومده باشه که برای یه امتحانی سخت درس خوندین اما اون نتیجه و نمره ای که دلتون میخواسته رو نگرفتین! مشاوره درسی میتونه کمکمون کنه که راه و چاه مطالعه کردن و یاد بگیریم.
0
تماس بگیرید