آزمون های پایه یازدهم

آزمون یازدهم تجربی

بدون امتیاز 0 رای
0
14,645,000 تومان

آزمون یازدهم ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
0
14,645,000 تومان

آزمون یازدهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
0
14,645,000 تومان

کلاس های پایه یازدهم

کتاب های پایه یازدهم

0
تماس بگیرید
0
تماس بگیرید
0
تماس بگیرید

مرکز مشاوره و برنامه ریزی

مشاوره یازدهم تجربی

بدون امتیاز 0 رای
شاید برای شما هم پیش اومده باشه که برای یه امتحانی سخت درس خوندین اما اون نتیجه و نمره ای که دلتون میخواسته رو نگرفتین! مشاوره درسی میتونه کمکمون کنه که راه و چاه مطالعه کردن و یاد بگیریم.
0
تماس بگیرید

مشاوره یازدهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
شاید برای شما هم پیش اومده باشه که برای یه امتحانی سخت درس خوندین اما اون نتیجه و نمره ای که دلتون میخواسته رو نگرفتین! مشاوره درسی میتونه کمکمون کنه که راه و چاه مطالعه کردن و یاد بگیریم.
0
تماس بگیرید

مشاوره یازدهم ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
شاید برای شما هم پیش اومده باشه که برای یه امتحانی سخت درس خوندین اما اون نتیجه و نمره ای که دلتون میخواسته رو نگرفتین! مشاوره درسی میتونه کمکمون کنه که راه و چاه مطالعه کردن و یاد بگیریم.
0
تماس بگیرید