چرا پانسیون آموزشگاه پارسایی ... ؟!

پانسیون مطالعاتی در حقیقت نوعی از کتابخانه های خصوصی است که دارای طراحی خاص و منحصر به فردی برای مطالعه است. در حقیقت فضای پانسیون های مطالعاتی به گونه ای در نظر گرفته می شود که شرایط و محیط را برای داوطلبان کنکور در بهترین راه ممکن فراهم سازد.

ویژگی ها و امکانات پانسیون آموزشگاه پارسایی

از 8 صبح تا 10 شب زیر نظر بهترین ناظرین مطالعاتی همراه با کلاس های رفع اشکال (در صورت نیاز)

فعالیت در 7 روز هفته بدون تعطیلی و پذیرش در تمامی مقاطع با شرط معدل

حضورغیاب دانش آموزانو تماس با اولیا و تحویل موبایل هنگام ورود

رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی همراه با محیطی آرام و منظم و نظارت و سخت گیری به سکوت